Formuláře

ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ KE STAVBÁM

Žádosti o vyjádření ke stavbám, prosím, posílejte písemně poštou nebo na adresu:

petr.klimek@vodarajec.cz

nebo předejte osobně v naší kanceláři.

K žádosti je nutné doložit projektovou dokumentaci.

NOVÝ ODBĚRATEL

STANOVENÍ VÝŠE ZÁLOH

UKONČENÍ SMLOUVY

ZMĚNA ODBĚRATELE

Žádost o přezkoušení vodoměru

Postup při zřizování kanalizační přípojky

Postup při zřizování vodovodní přípojky