Ceník služeb

Předmět služby Cena za hodinu bez DPH Popis služby
Vodovodní a kanalizační potrubí 400,–Kč –        Zhotovení nových přípojek řadů

–        Opravy stávajících přípojek řadů

–        Ostatní stavebně-montážní práce

Použitý materiál Nákupní cena + 21%
Výkopové práce Přefakturace
Čerpání šachet 400,–Kč Čerpání šachet a zatopených prostor mobilními čerpadly
Přezkoušení vodoměru 1 200,–Kč
Výměna poškozeného vodoměru 1 200,–Kč
Znovuosazení vodoměru 600,–Kč
Odstávka vody 1 000,–Kč V případě neuhrazených pohledávek za vodné, stočné
Uložení splaškové vody na ČOV 54,69 Kč/m3
Instalatérské práce 400,-Kč
Napouštění vody 35,43 Kč/m3 + obsluha Bazény atd.