O firmě

01

Voda-Teplo-Světlo, s.r.o.

Blanenská 84
679 02 Rájec-Jestřebí
IČ: 25574434
DIČ: CZ25574434

Působnost: Rájec-Jestřebí, Holešín, Karolín
Naše firma zabezpečuje provoz vodovodů a kanalizací, výrobu a dodávku pitné vody, včetně náhradního zásobování, údržbu a opravy vodovodů a kanalizací, odvádění a čištění odpadních vod. Toto jsou hlavní činnosti společnosti, kterými se snaží co nejlépe sloužit veřejnosti v tak důležité oblasti jako je dodávka pitné vody. Výše uvedené činnosti provádíme na infrastrukturním majetku, který je ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí. Infrastrukturní majetek provozujeme na základě nájemní smlouvy již od roku 1999. Dále poskytujeme služby uvedené v sekci poskytované služby.
Zásobování pitnou vodou v Rájci-Jestřebí a Karolíně je prováděno z vlastních zdrojů – vrt HV401 a 501 (Jestřebí) a SV1 (Karolín). V místní části Holešín je voda nakupována od firmy Vodárenská akciová společnost z vodovodní soustavy Boskovice -Blansko.