Fakturace

PLATBA FAKTUR

Vážení odběratelé, jakoukoli platbu – faktury, zálohy, přeplatky – je možné provést v hotovosti v kanceláři naší společnosti.

Děkujeme za spolupráci.            

 

Upozorňujeme odběratele, že změnu výše záloh na vodné a stočné je vhodné oznámit vždy do 15. předchozího měsíce. Zálohy na následující měsíc se generují vždy do 20. aktuálního měsíce.