Fakturace

Vážení odběratelé, oznamujeme Vám že dne 14. 12. 2022 Zastupitelstvo města Rájec-Jestřebí rozhodlo usnesením č. 6 o zvýšení ceny vodného a stočného.

Cena vodného a stočného platná od 1. 1. 2023 je:
35,43 Kč vodné bez DPH
54,69 Kč stočné bez DPH
Sazba DPH platná k 1. 1. 2023 je 10 %.

Vodné vč. DPH činí 38,97 Kč
Stočné vč. DPH činí 60,16 Kč

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO ZA m3 vč. DPH činí 99,13 Kč

Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. nezvyšuje zálohy vodného a stočného automaticky. Zvýšení měsíčních záloh je nutné písemně, mailem: ivana.sankova@vodarajec.cz nebo osobně v naší kanceláři.

PŘEPLATKY ZA VODNÉ A STOČNÉ ZA FAKTURACI ROKU 2022 VYPLÁCÍME HOTOVĚ DO 25. 2. 2023. POTÉ ZAŠLEME ČESKÉ POŠTĚ KE ZPRACOVÁNÍ SLOŽENEK B.

Dále bychom Vás chtěli informovat o nastavení zasílání fakturace e-mailem a vyplácení přeplatků na bankovní účet.

Rádi bychom vyhověli všem, kteří by chtěli zasílat fakturaci e-mailem a vyplácet automaticky přeplatky na Váš osobní bankovní účet. Zatím jsme tyto služby poskytovali jen jednotlivě na požádání. K hromadnému nastavení bychom Vás chtěli požádat o písemné sdělení od všech, kteří o toto nastavení máte zájem. V tomto sdělení je nutné uvést číslo bankovního účtu a Váš e-mail. Pro snadnější zadávání do systému žádáme i ty z Vás, kteří již této služby využíváte, o zaslání výše uvedeného sdělení.
Každou případnou změnu ve změně bankovního účtu, či změny e-mailové adresy je pak nutno naší společnosti oznámit.

Souhlas se zasíláním fakturace e-mailem a přeplatků na účet
Jméno a příjmení
Adresa
Fakturace mailem ANO
Přeplatky bankou ANO
Číslo účtu…………………………………….

E-mailová adresa k doručení: ivana.sankova@vodarajec.cz