Cena vody

OZNÁMENÍ

Společnost Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. oznamuje cenu vodného a stočného na rok 2020, schválenou Zastupitelstvem města Rájec-Jestřebí na svém zasedání dne 13. 11. 2019.

V roce 2020 se v období duben až květen bude měnit sazba DPH ze současných 15% na 10%. 

Při 15% sazbě je cena –     pro vodné 30,81 Kč/m3 s DPH 35,43 Kč/m3

  • pro stočné 28,04 Kč/m3 s DPH 32,25 Kč/m3

Při 10% sazbě je cena –     pro vodné 30,81 Kč/m3 s DPH 33,89 Kč/m3

  • pro stočné 28,04 Kč/m3 s DPH 30,84 Kč/m3

 

Ing. Petr Klimek

jednatel V-T-S, s. r. o.

 

Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. (IČ 25574434) za rok 2016 Rájec-Jestřebí, Karolín, Holešín­_2

Vývoj ceny pro občany Voda-Teplo-Světlo, s.r.o.
od do bez DPH sazba DPH s DPH celkem vodné+stočné plus DPH
vodné stočné vodné stočné
1.4.1999 30.4.2001 14,95 13,05 5% 15,70 13,70 29,40
1.5.2001 30.6.2003 16,8 15,65 5% 17,64 16,43 34,07
1.7.2003 31.12.2013 19,8 17,65 5% 20,79 18,53 39,32
1.1.2008 31.12.2009 23,8 21,65 9% 25,94 23,60 49,54
1.1.2010 31.12.2011 23,8 21,65 10% 26,18 23,82 50,00
1.1.2012 31.12.2012 23,8 21,65 14% 27,13 24,68 51,81
1.1.2013 31.12.2013 23,8 21,65 15% 27,37 24,90 52,27
1.1.2014 31.12.2016 26,2 23,85 15% 30,13 27,43 57,56
1.1.2017 27,5 25 15% 31,64 28,80 60,43
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2015, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. (IČ 25574434)
Jednotné odběratelské vyúčtování ceny Rájec-Jestřebí, Karolín, Holečín Tabulka č.1
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Materiál mil.Kč 1,069 0,913 0,156 0,201 0,038 0,163
1.1 – surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,414 0,470 -0,056 0,000 0,000 0,000
1.2 – pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,101 0,095 0,006 0,000 0,000 0,000
1.3 – chemikálie mil.Kč 0,189 0,130 0,059 0,000 0,000 0,000
1.4 – ostatní materiál mil.Kč 0,365 0,218 0,147 0,201 0,038 0,163
2. Energie mil.Kč 0,446 0,516 -0,070 0,590 0,545 0,045
2.1 – elektrická energie mil.Kč 0,446 0,516 -0,070 0,590 0,545 0,045
2.2 – ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3. Mzdy mil.Kč 1,065 1,010 0,055 1,065 1,010 0,055
3.1 – přímé mzdy mil.Kč 0,721 0,675 0,046 0,721 0,675 0,046
3.2 – ostatní osobní náklady mil.Kč 0,344 0,335 0,009 0,344 0,335 0,009
4. Ostatní přímé náklady mil.Kč 1,374 1,402 -0,028 2,950 2,942 0,008
4.1 – odpisy a prostředky obnovy infr. majetku mil.Kč 0,353 0,463 -0,110 1,312 1,327 -0,015
4.2 – opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,370 0,228 0,142 0,405 0,385 0,020
4.3 – nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,450 0,450 0,000 1,050 1,050 0,000
4.4 – poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,023 0,025 -0,002
4.5 – ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,182 0,241 -0,059 0,141 0,135 0,006
4.6 – ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,019 0,020 -0,001 0,019 0,020 -0,001
5. Finanční náklady mil.Kč 0,028 0,035 -0,007 0,028 0,035 -0,007
6. Výrobní režie mil.Kč 0,081 0,025 0,056 0,064 0,016 0,048
7. Správní režie mil.Kč 0,134 0,145 -0,011 0,134 0,145 -0,011
8. Úplné vlastní náklady mil.Kč 4,197 4,046 0,151 5,032 4,731 0,301
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 253,37 251,83 1,54 197,62 196,74 0,88
B Pořizovací cena provozního maj. mil.Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C Počet pracovníků osob 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,152 0,129 0,023
E – z toho domácnosti mil.m3 0,094 0,095 -0,001
F Voda odpadní odv. fakturovaná mil.m3 0,182 0,151 0,031
G – z toho domácnosti mil.m3 0,087 0,088 -0,001
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,050 0,045 0,005
I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,233 0,200 0,033
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,007 0,006 0,001
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000 0,000 0,000
9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 27,61 31,36 -3,75 21,69 24,14 -2,45
Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
Tabulka č.2a
Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Úplné vlastní náklady – ÚVN mil.Kč 4,197 4,046 0,151 5,032 4,731 0,301
11. Kalkulační zisk mil.Kč 4,526 3,357 1,169 3,953 2,860 1,093
11.a – podíl z ÚVN % 107,85 82,97 24,87 78,56 60,45 18,11
11.b – z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
11.c Prostředky v plánu obnovy a skuteč. jejich čerpání mil.Kč 1,817 0,000 1,817 0,175 0,000 0,175
12. Celkem ÚVN + zisk mil.m3 8,723 7,403 1,320 8,985 7,591 1,394
13. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 0,152 0,129 0,023 0,232 0,196 0,036
14. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 57,39 57,39 0,00 38,73 38,73 0,00
15. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 66,00 66,00 0,00 44,54 44,54 0,00
Vypracoval: Sáňková Ivana Datum: 29.4.2016
Kontroloval: Klimek Petr. Ing. Schválil: Klimek Petr. Ing.. František Kuchař
Telefon: 516 432 598 E-mail: firma@vodarajec.cz